Stacionární kondenzační kotle s velkoobjemovým výměníkem