06_Tepelny_vymenik_25KKZ_21_HEP_tiger_condens

06 tepelny vymenik 25kkz 21 hep tiger condens